PDA

View Full Version : forum


Arc-Xitrum
23-08-2006, 08:39 PM
Muốn post ảnh ln để pcon gp , nhưng lần đầu tin ln thnh phố ko c biết đường đi....xitrum
help tui với pcon ơ..i... xitrum.:))

Sarch
23-08-2006, 09:50 PM
Bạn vo đy tham khảo nh ! đy l 2 cch : trả lời đề ti với file đnh km v gửi đề ti mới với file đnh km....have fun :D

http://www.3dvn.org/showthread.php?t=1650
http://www.3dvn.org/showthread.php?t=1629