PDA

View Full Version : bạn no gip mnh với


meo3d
18-05-2010, 07:27 PM
mnh cần model totem( cột thin của người dn da đỏ Bắc Mỹ). bạn no c cho mnh xin được khng, mnh đang rất cần, mnh cảm ơn rất nhiều....http://files.turbosquid.com/Preview/Content_2010_03_03__17_19_14/totem01.jpgacc2750b-8197-4ec0-ab7f-baad7f732828Large.jpg

tommybui83
25-05-2010, 10:11 AM
ai em b tay...........