PDA

View Full Version : cha một cột


kukenokmen
06-11-2010, 03:29 PM
ai c file max dựng sẵn cha một cột ,cho em xin với ..cảm ơn nhiều
c cả file cad nữa th cng tốt