PDA

View Full Version : Hồ Cá Làm sao vậy các anh, chỉ cho em với


nhoimaucotim
10-07-2007, 09:42 AM
Hồ Cá Làm sao vậy các anh, chỉ cho em với :(( :(( :((

dongthaochipnho
10-07-2007, 10:38 AM
:-O chả hiểu hỏi ǵ?

nhoimaucotim
10-07-2007, 10:51 AM
:-O chả hiểu hỏi ǵ?
y' ḿnh nói là hồ cá vẽ = 3d mà trong đó có nước có cá đó bạn, hiểu chưa :)):x

KennyG
10-07-2007, 11:01 AM
ư kiến sáng suốt là dùng photoshop .

coolmen
10-07-2007, 11:05 AM
hồ cá th́ đương nhiên phải có cá rồi, mà có cá chắc phải có nước ...

-bạn đ́nh dùng phần mềm nào để thể hiện hồ cá đó ?
3dmax, maya ....?
-bạn đă có ư tưởng ji cho hồ cá chưa ?

bạn nên hỏi rơ th́ mọi người mới giúp đỡ bạn được, chứ hỏi như trên mù mờ quá ...

haianh
10-07-2007, 06:38 PM
Cái này e là khó đây...........:-w :D

nhoimaucotim
10-07-2007, 10:13 PM
hồ cá th́ đương nhiên phải có cá rồi, mà có cá chắc phải có nước ...

-bạn đ́nh dùng phần mềm nào để thể hiện hồ cá đó ?
3dmax, maya ....?
-bạn đă có ư tưởng ji cho hồ cá chưa ?

bạn nên hỏi rơ th́ mọi người mới giúp đỡ bạn được, chứ hỏi như trên mù mờ quá ...
ḿnh chỉ biết sơ về 3d thôi nên dùng 3d để thể hiện.
Ḿnh ko phải mún làm 1 hồ cá thật hoành tráng mà đơn giản chỉ cần làm cho ra 1 cái . gọi là cái hồ cá thôi. nếu bạn biết hay có file 3d th́ chỉ cho ḿnh . Cảm ơn bạn nhiều